4-zblocza-linowe

Zblocza linowe

W ofercie zblocza linowe polskich i zagranicznych producentów, tj. GZUT, DETRANS, FUD, FAMAK, BZUT, PODEM, ABUS
zblocza linowe jednokrążkowe – 074DEt, 076DEt, 084DEt, zblocza Podem, zblocza Polblok
zblocza linowe dwukrążkowe – 091DEu, 093DEu, 037DEb, 072DEb, 073DEb, 074DEb, 075DEb, 076DEb, 094DEb, 095DEb, 096DEb, 077DEb
zblocza linowe trzykrążkowe – 063DEw, 020DEc, 021DEc, 072DEc, 073DEc, 081DEc, 083DEc, 111DEc, 113DEc
zblocza linowe czterokrążkowe – 071DEd, 042DEd, 073DEd, 315DEd, 052DEd,
zblocza linowe z elektrycznym obrotem haka