6-hamulce-szczekowe

Hamulce szczękowe

W ciągłej sprzedaży hamulce szczękowe

typu AHh i AHm w różnych wielkościach

i wykonaniach.

Na hamulcach na stałe przymocowana jest tabliczka

znamionowa wraz z niepowtarzalnym numerem seryjnym,

który pozwala na identyfikację hamulca.

Nr ten znajduje się również na poświadczeniu jakości

wymaganym przez UDT.

Dostępne hamulce szczękowe:
011 AHm, 002 AHm, 013 AHm
051 AHh
014 AHh, 015 AHh, 016 Ahh, 017 AHh, 018 AHh
043 AHh, 044 AHh, 045 AHh, 046 AHh, 047 AHh
063 AHh, 064 AHh, 065 AHh, 066 AHh, 067 AHh
261 AHh, 262AHh, 263AHh, 264AHh, 265AHh, 266AHh
263 AHg, 264AHg, 266AHg wykonanie górnicze
jak również szczęki hamulcowe i okładziny hamulcowe

Dostępne hamulce tarczowe:
hamulce tarczowe ATZ
hamulce tarczowe górnicze ATG

Dostępne hamulce szynowe:
hamulce szynowe AHS